Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/407/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie ustalenia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kępniena kadencję 2024-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kępnie na kadencję 2024-2027 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Ewelina Szymańska


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXV4072023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie ustalenia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w.pdf (624,92KB)

DOCXUzasadnienie LXV4072023.docx (5,68KB)

PDFZalacznik1 LXV4072023.pdf (181,59KB)

PDFWyniki głosowania (18,50KB)