Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2023 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Proszowie nr 12, gmina Rychtal.

Na podstawie art. 30, ust. 1. pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1, art. 39, ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Proszowie nr 12, gmina Rychtal wynikiem negatywnym, obniżam o 25% cenę wywoławczą, ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego.
§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Gminy w Rychtalu. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDF   Zarządzenie Nr 862023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w.pdf (118,56KB)