Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póz. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z póz. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:
1) . Projekt uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 wraz z załącznikami od 1 do 13 do niniejszego zarządzenia.
2) . Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przekłada się Radzie Gminy Rychtal oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2023 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 842023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w.pdf (4,57MB)

DOCXUzasadnienie 842023.docx (27,09KB)

DOCXZałącznik nr 1 842023.docx (71,91KB)

DOCXZałącznik nr a2 842023.docx (30,97KB)