Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2024

BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad i wójtów_Wyciąg.pdf (5,89MB)

PDFOKW NR 1 - RYCHTAL (38,60KB)

PDFOKW NR 2 - WIELKI BUCZEK (38,05KB)

PDFOKW NR 3 - DROŻKI (39,23KB)

PDFOKW NR 4 - KRZYŻOWNIKI (40,78KB)


PDFK O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie podania do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (122,69KB)


PDFObwieszczenie PKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kępińskiego zarządzonych na dzień.pdf (210,24KB)


PDFWyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach związanych z prowadzeniem i finansowaniem kampanii wyborczej (188,70KB)


PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (707,60KB)


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu z dnia 19 marca 2024 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Rychtal zarządzonych na dzień 7 marca 2024 r. (837,48KB)


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu z dnia 19 marca 2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Rychtal zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (220,31KB)


PDFPostanowienie nr 372/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 marca 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (436,17KB)


PDFPostanowienie nr 370/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 marca 2024r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (1,41MB)


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu z dnia 15 marca 2024r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 (3,00MB)


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu z dnia 15 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Rychtal zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (269,22KB)


PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu o przyznanych numerach list kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Kępińskiego (204,18KB)


PDFKomunikat o terminie miejscu oraz zasadach losowania jednolitych numerów list KW II (205,43KB)


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11 marca 2024 r (96,23KB)


PDFInfromacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu o składzie siedzibie i dyżurach do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na burmistrza. (355,00KB)


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu z dnia 4 marca 2024 roku (641,11KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 7 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: (122,23KB)


DOCKlauzula informacyjna - Centralny Rejestr Wyborców (64,00KB)


Dyżur Urzędnika Wyborczego - termin


DOCXZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (17,22KB)


PDFKomunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu dotyczący zgłaszania i rejestrowania list kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez pełnomocników Komitetów Wyborczych. (262,35KB)


PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. (319,83KB)


PDFPostanowienie nr 278/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (344,31KB)


PDFPostanowienie nr 257/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (451,54KB)

PDFZałączniki do postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 lutego 2024 r. Załącznik nr 1 (384,98KB)


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (68,41KB)


PDFZgłoszenie kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (251,20KB)


PDFZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego - uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego (205,25KB)


PDFOBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rychtalu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (215,40KB)


PDFOBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (256,17KB)


PDFOBWIESZCZENIE Starosty Kępińskiego o okręgach wyborczych ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie (76,41KB)


Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31-01-2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (313,35KB)


PDFKOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 30 stycznia 2024 r. (128,64KB)


PDFKOMUNIKAT w sprawie przyjmowania zgłoszeń do OKW - KW II.pdf (106,34KB)


PDFKOMUNIKAT w sprawie przyjmowania zgłoszeń do TKW - KW II.pdf (105,04KB)


PDFUchwała nr 25/32024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (199,06KB)


PDFUchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (206,63KB)


PDFZarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. (271,79KB)