Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/411/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2024 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. z kwoty 89,63 za 1 dt na 86,04 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2024 roku na obszarze Gminy Rychtal. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI4112023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w.pdf (296,21KB)

DOCXUzasadnienie LXVI4112023.docx (5,79KB)

PDFWyniki głosowania. (18,41KB)