Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/414/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881), Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVI4142023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w.pdf (423,45KB)

DOCXUzasadnienie LXVI4142023.docx (6,01KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI4142023.docx (7,49KB)

PDFWyniki głosowania. (19,00KB)