Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/418/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2023 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rychtalu oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rady Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Radę Seniorów w Rychtalu.
§ 2. Nadaje się statut Gminnej Radzie Seniorów w Rychtalu, stanowiący załącznik do uchwały.
3. Traci moc uchwała Uchwały Nr L/325/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rychtalu oraz nadania jej statutu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVII4182023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2023 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w.pdf (503,06KB)

DOCXUzasadnienie LXVII4182023.docx (6,13KB)

PDFZalacznik1 LXVII4182023.pdf (110,04KB)

PDFWyniki głosowania. (18,19KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania LXVII-418-2023.pdf (115,46KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze (8,20MB)