Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVIII/420/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póz zm. ), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z póz. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/338/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie; uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039,zmienionej uchwałą nr LVI/343/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 stycznia 2023, zmienionej uchwałą nr LVIII/355/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2023, zmienionej uchwałą nr LIX/364/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24 marca 2023, zmienionej uchwałą nr LX/368/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 kwietnia 2023 , zmienionej uchwałą nr LXI/374/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 maja 2023, zmienionej uchwałą nr LXII/381/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20 czerwca 2023 r,zmienionej uchwałą nr LXIII/386/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 sierpnia 2023 r.,zmienionej uchwałą nr LXIV/391/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 września 2023 r,zmienionej uchwałą nr LXV/399/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 października 2023 r.,zmienionej uchwałą nr LXVI/409/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 listopada 2023 r.wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. O trzymuje nowe brzmienie : § 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039” „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” o którym mowa w § 1 uchwały , otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, do niniejszej uchwały”. ”;
§ 2. Otrzymuje nowe brzmienie :
§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2023-2039” o którym mowa w § 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2023-2039” do niniejszej uchwały”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Rychtal

Ewelina Szymańska


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVIII4202023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.pdf (3,74MB)

DOCXUzasadnienie LXVIII4202023.docx (10,48KB)

PDFZalacznik1 LXVIII4202023.pdf (3,09MB)

PDFZalacznik2 LXVIII4202023.pdf (188,44KB)

PDFWyniki głosowania. (18,62KB)