Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31-01-2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłątne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408). w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznacza się do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. tablice informacyjne we wsiach sołeckich Gminy Rychtal, tj.:
1. Darnowiec - tablica ogłoszeń, okna świetlicy wiejskiej;
2. Drożki - tablica ogłoszeń;
3. Krzyżowniki - tablica ogłoszeń, okna remizy strażackiej;
4. Proszów - tablica ogłoszeń, okna świetlicy wiejskicej;
5. Rychtal - Urząd Gminy tablica ogłoszeń, okna gminnej biblioteki publicznej, tablica na Rynku i przy placu kościelnym;
6. Sadogóra - tablica ogłoszeń, okna świetlicy wiejskiej;
7. Skoroszów - tablica ogłoszeń, okna świetlicy wiejskiej;
8. Stogniewice - tablica ogłoszeń, okna świetlicy wiejskiej;
9. Wielki Buczek - tablica ogłoszeń, okna świetlicy wiejskiej;
10. Zgorzelec - tablica ogłoszeń, tablica przy przystanku.

§ 2. Wykaz miejsc, o których mowa w §1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal, na tablicach ogłoszeń we wszystkich wsiach sołeckich na terenie Gminy, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rychtal pod adresem https://bip.rychtal.pl/.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 92024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31-01-2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłątne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i.pdf (212,03KB)