Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05-02-2024 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2024 rok.

Na podstawie § 12 pkt.1Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( tj. Dz.U z 2019.poz.1718 ze zm.) przekazuję informację :

§ 1. O dokonanych zmianach w planach finansowych po stronie dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychtal na 2024 rok ,zmienionych uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rychtal nr LXX/423/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r ., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok .Dochody -Urząd Gminy-zał.nr 1 ,Wydatki -Urząd Gminy zał.nr 2,Wydatki-PS Rychtal zał. nr 3,Wydatki SP Rychtal- zał. nr 4, Wydatki-CUW zał. nr 5,Dotacja Centrum Biblioteczno-Kulturalne zał. 6,Dotacja Gminna Biblioteka zał. nr 7, Dotacja GOK zał. nr 8.Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal do sporządzenia planów finansowych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach na 2024 rok .Kierownicy jednostek organizacyjnych zawiadamiają Burmistrza Gminy Rychtal o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych ( sporządzają plany finansowe ) w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planów finansowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2024 roku.

   

PDF   Zarządzenie Nr 112024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05-02-2024 w sprawie zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2024.pdf (1,20MB)

PDFZalacznik1 112024.pdf (115,46KB)

PDFZalacznik2 112024.pdf (120,33KB)

PDFZalacznik3 112024.pdf (115,02KB)

PDFZalacznik4 112024.pdf (113,29KB)

PDFZalacznik5 112024.pdf (111,94KB)

PDFZalacznik6 112024.pdf (110,19KB)

PDFZalacznik7 112024.pdf (194,53KB)

PDFZalacznik8 112024.pdf (110,97KB)