Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrz Gminy Rychtal z dnia 05-02-2024 Burmistrz Gminy Rychtalw sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm ), § 15 pkt.2 uchwały Nr LXIX/423/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12 stycznia 2024 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/423/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXX/427/2024 Rady Miesjkiej Gminy Rychtal z dnia 30 stycznia 2024 r. . wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 dochody budżetu, zwiększa się o kwotę 6 196,00 zł do kwoty 36 609 328,78 zł;
2. W § 1 pkt 1 dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 6 196,00 zł do kwoty 20 228 683,64 zł;
3. W § 2 wydatki budżetu, zwiększa się o kwotę 6 196,00 zł do kwoty 43 689 398,18 zł;
4. W § 2 pkt 1 wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę 6 196,00 zł do kwoty 20 402 174,91 zł;
5. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 6 Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
7. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej- Plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Adam Staszczyk


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 122024 Burmistrz Gminy Rychtal z dnia 05-02-2024 Burmistrz Gminy Rychtalw sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024.pdf (960,87KB)

DOCXUzasadnienie 122024.docx (7,57KB)

PDFZalacznik1 122024.pdf (111,93KB)

PDFZalacznik2 122024.pdf (113,35KB)

PDFZalacznik3 122024.pdf (249,01KB)