Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm ), § 14 pkt.2 i 3 uchwały Nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LVI/342/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 stycznia 2023 r. zmienionej zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LVIII/354/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIX/363/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24 marca 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LX/367/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 kwietnia 2023 r,zmienionej zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 kwietnia 2023 r.,zmienionej uchwałą Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 maja 2023 r.,,zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 7 czerwca 2023 r., ,zmienionej uchwałą Nr LXII/380/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20 czerwca 2023 r,zmienionej zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 czerwca 2023 r.zmienionej zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 lipca 2023 r.,zmienionej uchwałą Nr LXIII/385/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 sierpnia 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 sierpnia 2023 r.,zmienionej uchwałą Nr LXIV/390/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 września 2023 r.zmienionej zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 września 2023 r.zmienionej zarządzeniem Nr 71A/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 września 2023 r,zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 9 października 2023r. ,zmienionej uchwałą Nr LXV/398/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 października 2023 r,zmienionej zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 2 listopada 2023r. ,zmienionej uchwałą Nr LXVI/408/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 listopada 2023 r. zmienionej zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 grudnia, zmienionej zarządzeniem Nr 100/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12 grudnia 2023r. ,zmienionej uchwałą Nr LXVIII/419/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 dochody budżetu, zwiększa się o kwotę 1 296,00 zł do kwoty 26 258 200,90 zł;
2. W § 1 pkt 1 dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 1 296,00 zł do kwoty 21 180 589,63 zł;
3. W § 2 wydatki budżetu, zwiększa się o kwotę 1 296,00 zł do kwoty 28 754 235,21 zł;
4. W § 2 pkt 1 wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę 1 296,00 zł do kwoty 21 595 981,66 zł;
5. W § 1 pkt 3 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ,to kwota 2 276 196,27 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.
6. § 17. Otrzymuje brzmienie.
§ 17. Określa się plan dochodów oraz plan wydatków Środków z Funduszu Pomocy-Ukraina-zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej”. ”;

7. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
8. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
9. Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej – plan dochodów oraz plan wydatków Środków z Funduszu Pomocy-Ukraina , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej- Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 1062023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023.pdf (932,83KB)

DOCXUzasadnienie 1062023.docx (7,91KB)

PDFZalacznik1 1062023.pdf (111,18KB)

PDFZalacznik2 1062023.pdf (115,90KB)

PDFZalacznik3 1062023.pdf (114,73KB)

PDFZalacznik4 1062023.pdf (109,48KB)