Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXIII/445/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27-03-2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2023 rok.

Na podstawie art.53 ust 1 i 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje :

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące :
1) bilans na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
3) dodatkową informację i objaśnienia stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Miejskiej Gminy Rychtal .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXXIII4452024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27-03-2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w.pdf (12,96MB)

DOCXUzasadnienie LXXIII4452024.docx (5,82KB)

PDFZalacznik1 LXXIII4452024.pdf (5,51MB)

PDFZalacznik2 LXXIII4452024.pdf (3,91MB)

PDFZalacznik3 LXXIII4452024.pdf (3,23MB)

PDFWyniki głosowania (18,59KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania. (1,01MB)