Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.5.2024

Postępowanie prowadzone jest pod adresem 

https://ugrychtal.ezamowienia.com/#/offer/4209f1bb-d3c5-45b5-adc3-116375b1ac17

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (150,62KB)
PDFSWZ szkoła.pdf (633,10KB)
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc (110,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - Formularz oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc (55,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (54,50KB)
DOCZałącznik nr 4 - Formularz oświadczenia PWAU.doc (64,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - Formularz oświadczenia PWAU podmiot udostępniający zasoby.doc (64,00KB)
PDFZałącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy.pdf (535,07KB)
DOCZałącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych.doc (64,00KB)
DOCZałącznik nr 9 - Wykaz osób.doc (66,50KB)
ZIPZałącznik nr 10 Przedmiary robót.zip (1,11MB)
ZIPZałącznik nr 11- Dokumnety formalno prawne.zip (46,88MB)
ZIPZałącznik nr 12 - Zagospodarowanie Terenu.zip (15,16MB)
ZIPZałącznik 13 Tom 02B Architektura.zip (60,49MB)
ZIPZałącznik 13 Tom 03B Konstrukcja.zip (47,19MB)
ZIPZałącznik 13 Tom 04B Instalacje sanitarne.zip (56,01MB)
ZIPZałącznik 13 Tom 05B Instalacje elektryczne.zip (32,51MB)
ZIPZałącznik 13 Tom 06B Instalacje niskoprądowe i BMS.zip (4,97MB)
ZIPZałącznik 13 Tom 14B Wyposażenie pomieszczeń.zip (4,05MB)
PDFZałącznik 13 Tom13B - STWiORB.pdf (2,46MB)
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (573,88KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (309,26KB)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (240,99KB)