Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-05-2024 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy.

Na podstawie Na podstawie § 3 ust. 1 „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rychtalu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2012 Wójta Gminy Rychtal z dnia 9 stycznia 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną celem przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastepcy gminy Rychtal w następującym składzie:
1. Katarzyna Kucharska – Przewodniczący Komisji – Sekretarz Gminy/Z-ca Burmistrza, 2. Alicja Hojeńska - Członek Komisji - Skarbnik Gminy, 3. Dominika Maryniak – Członek Komisji – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, 4. Robert Adamek – Członek Komisji – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
§ 2. 1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadzi dwuetapową procedurę naboru. 2. Komisja dokona końcowej selekcji kandydatów po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.
§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naborui zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 452024 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-05-2024 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w?celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Gminy.pdf (207,56KB)