Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 51/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 20-05-2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraSzkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu, ul. Kępińska 13, 63-630 Rychtal.
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal,oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 512024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 20-05-2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraSzkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w?Rychtalu.pdf (498,33KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 512024.docx (8,99KB)

DOCXZałącznik nr 1 512024.docx (9,54KB)