Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-06-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawyz dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (T. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1398 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Rychtal zobowiązuję do odwołania imprez masowych, wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, zajęć dodatkowych, podczas których przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników. 2. (uchylony)
3. Hala sportowa w Rychtalu zostaje zamknięta od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Rychtal oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
Wójt Gminy Rychtal

(dokument podpisany elektronicznie)

 

PDF   Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-06-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal.pdf (115,00KB)