Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal.

Na podstawie Na podstawie art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

§ 1. Z dniem 04 stycznia 2021 roku powołuję Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal w składzie:
1. Przemysław Jędrasiak – Przewodniczący Komisji
2. Robert Adamek – Członek Komisji
3. Sylwia Bryza-Kubiak – Członek Komisji
4. Iwona Gogół – Członek Komisji

§ 2. Zadania Komisji określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jej Regulamin.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21 marca 2016 roku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal..pdf (256,11KB)