Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - OSP Proszów
  Data modyfikacji: 20-10-2021 14:02
 2. Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego
  Data modyfikacji: 20-10-2021 13:58
 3. Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal.
  Data modyfikacji: 18-10-2021 15:21
 4. Uchwała Nr XXXVI/231/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIII/214/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal na lata 2021- 2030
  Data modyfikacji: 18-10-2021 15:19
 5. Uchwała Nr XXXVI/230/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Rychtal
  Data modyfikacji: 18-10-2021 15:09
 6. Uchwała Nr XXXVI/229/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Data modyfikacji: 18-10-2021 15:03
 7. Uchwała Nr XXXVI/228/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Data modyfikacji: 18-10-2021 14:52
 8. Zapytanie ofertowe RI.271.20.2021 w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal”
  Data modyfikacji: 15-10-2021 15:29
 9. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do 2030 roku.
  Data modyfikacji: 15-10-2021 12:23
 10. Zapytanie ofertowe RI.271.22.2021 utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie Przedszkola Samorządowym w Rychtalu
  Data modyfikacji: 13-10-2021 14:37