Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok..pdf (539,09KB)

DOCXUzasadnienie XVII/173/2020.docx (5,63KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII/173/2020.docx (8,99KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVII.173.2020.pdf (314,19KB)