Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal

Rychtal, 15 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal

      Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.03.2021 r. do 19.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal oraz na stronie internetowej bip.rychtal.pl

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Gminy Rychtal, w celu osobistego udziału w wyłożeniu, dyskusji publicznej lub osobistego złożenia wniosku i uwag proszę o zgłoszenie swojej obecności do dnia 18.04.2021 r. telefoniczne pod numerem 62 78 16 820 w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: z podaniem swojego imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu mailowego. W dniu 19.04.2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 zainteresowane osoby zostaną powiadomione o godzinie w której będą mogły się połączyć za pomocą przesłanego linku z możliwością dostępu do dyskusji.

Wójt Gminy Rychtal

 /-/ Adam Staszczyk

PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal (719,90KB)

Materiały na wyłożenie Studium:

ZIPRychtal_wylozenie (1).zip (16,34MB)